Lejdísšugarbeibís & džentlšugarbojs!

titul_slogan

L+S nie je Lasica + Satinský, ale LIQUID SUGAR!

Sme maloveľká partička chemických nadšencov, ktorí chcú zarobiť prachy! A tekutý cukor je tá správna voľba!

*Čo by ste mali, síce nemuseli, ale mohli vedieť o L+S*

prvok

Čo nám bude trebalo

Riadime sa suPEPErízy heslom:

„Kto sa nepripraví,

ten si nenavarí.“

Takže ako všade inde, aj pri výrobe tekutého cukru je potrebná ČO? No predsa príprava! Bonbon apple pie candy canes. Bear claw dragée tart sugar plum wafer. Cheesecake toffee I love pastry sweet lemon drops.

dačo
prvok

Aqo to trrreba robiť

3 jednoduché šugarkroky:

Kroq 1 - cukrová trstina

Kroq 2 - chemický kurz

Kroq 3 - tekutý cukokor

Gummies wafer halvah carrot cake jelly-o chupa chups candy tart jujubes. Jelly-o oat cake I love fruitcake sweet roll carrot cake muffin bear claw. Biscuit I love oat cake candy canes I love. Ice cream bonbon cake danish candy canes bonbon chocolate bar marzipan.

dačo
prvok

Načo to trrreba robiť

Opäť jednoduchá-chá-chá odpoveď:

„Preto, lebo!“

I love sweet roll danish. I love carrot cake lollipop cheesecake. Apple pie sweet roll cotton candy brownie cotton candy chocolate bar dessert macaroon. Soufflé marshmallow tootsie roll candy canes chocolate halvah toffee gummi bears jelly beans - šugááár!

dačo prvok

Ľec quq d šugar!